Björketorps Gård

Biogas

Vi har 2019 installerat en biogasanläggning som förser gården med el och värme. Biogas anläggningen drivs av kornas gödsel och producerar därmed grön energi året om! Vi får även en gödsel som är nästintill lukfri vilket innebär att vi kan sprida gödsel när det behövs och att vi kan göra det utan att grannar påverkas av doften. Detta är ett projekt som delvis finansieras genom landsbygdsprogrammet.